/ Electricitat

Duem a terme les instal·lacions necessàries per dotar d’energia les edificacions i infraestructures dels nostres clients, incloent-hi els equips i sistemes necessaris per controlar-ne i gestionar-ne el funcionament correcte, la seguretat i l’eficiència, en els àmbits industrial, terciari i dels habitatges.

 • Armaris elèctrics.
 • Il•luminació.
 • Canalitzacions i cablatge en instal•lacions elèctriques.
 • Línies d’entrada, transformadors i quadres elèctrics.
 • Naus industrials, magatzems, locals, sales de màquines i oficines.
 • Bateries de condensadors (energia reactiva i harmònics).
 • Instal•lacions solars fotovoltaiques.
 • Manteniment d’instal•lacions de baixa tensió.
 • Compensación de reactiva

/ Climatització

Instal·lem sistemes de climatització de tot tipus, que garanteixen unes condicions de temperatura, humitat i qualitat de l’aire adequades per a la comoditat i la salut de les persones. Aquests en són alguns exemples:
 • Sistemes d’aire condicionat (AC) amb volum de refrigerant variable (VRV).
 • Sistemes d’alta eficiència, com aerotèrmia (aire-aigua, aire-aire), controlant simultàniament fan-coils i sòls radiants + producció d’ACS a través d’unitats VRV.
 • Sistemes de ventilació mecànica.
 • Sistemes de ventilació amb recuperació de calor.
 • Producció d’aigua calenta sanitària (ACS).
 • Instal•lacions solars tèrmiques.
 • Sòls radiants.

/ Xarxes estructurades de telecomunicacions

Dissenyem i instal·lem solucions de telecomunicacions com les següents:

 • Instal•lació i muntatge de solucions de cablatge certificades en coure i fibra òptica en xarxes de comunicació d’oficines i de control industrial.
 • Instal•lació d’equipament de transmissió i comunicació de veu i dades, incloent-hi xarxes de fibra òptica, racks de servidors, cablatge estructurat, preses per a llocs de treball i sistemes de punts d’accés a xarxes sense fil (wifi).

/ Fontaneria

Duem a terme tots els treballs de fontaneria necessaris per executar els nostres projectes, i sobretot una conscienciació social respecte al consum sostenible de l’aigua, tant a les obres de nova construcció com a les reformes de rehabilitació.

Els nostres serveis de fontaneria inclouen:

 • Abastiment i sanejament, instal•lacions interiors i exteriors de subministrament d’aigua.
 • Instal•lacions de canonades de polietilè electrosoldable (fluids, xarxes subterrànies, contra incendis, etc.).
 • Instal•lacions d’equips de bombament.
 • Instal•lacions de canonades de polipropilè de termofusió (fluids, aigua potable, líquids alimentaris, etc.).
 • Instal•lacions de canonades d’acer inoxidable press-fitting (fluids, líquids de processos productius industrials, aigua potable, aigües tractades, etc.).
 • Tractament i purificació d’aigua potable.
 • Instal•lacions d’equipament sanitari.

/ Automatització i control

Creem infraestructures i edificacions més segures, confortables i respectuoses amb el medi ambient, mitjançant l’automatització del control i la gestió intel•ligent de sistemes que integrem per mitjà de xarxes de comunicació, cablades o sense fil, que es poden controlar i gestionar.

 • Armaris elèctrics intel•ligents.
 • Domòtica KNX.
 • Sistemes de monitoratge energètic Facility Expert de Schneider Electric.
 • Sistemes de gestió i control amb quadres elèctrics intel•ligents Smartlink de Schneider Electric.
 • Sistemes domòtics KNX, per controlar eficientment l’enllumenat, la climatització, les persianes, les portes i les alarmes tècniques a través de pantalles tàctils o l’app per a dispositius mòbils, en edificis i habitatges.
 • Disseny i muntatge d’armaris elèctrics de potència i automatització.

/ Punts de recàrrega de vehicles elèctrics (VE)

 • Solucions per a la mobilitat elèctrica (VE), segons la normativa ITC-BT-52.
 • Serveis i solucions per a la mobilitat elèctrica que s’adapten a les necessitats de cada client.
 • Un servei complet i amb aliances de col•laboració amb ChargeGuru i Schneider Electric, amb la gamma de carregadors per al vehicle elèctric EVlink.

/ Gestió energètica

 • Sistemes de monitoratge energètic Facility Expert de Schneider Electric.
 • Solucions per a la gestió energètica que s’adapten a les necessitats de cada client.

/ Gas

 • Duem a terme instal•lacions per a gasos canalitzats (gas natural) i propà.
 • Solucions per a ERM (estacions de regulació i mesura) industrials.

/ Aerotermia - Terra radiant

Hem treballat amb:

Insprotec Penedés S.L.

/ Electricitat / Climatització / Xarxes estructurades / Fontaneria / Automatització i control
/ Punts recàrrega vehicles elèctrics / Gestió energètica / Gas